Eindrapportage Beleidsevaluatie Concessie Zuid-Holland Noord 2013-2018

Datum besluit: 4 februari 2020De huidige concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord (ZHN) is ingegaan in december 2012. De concessie eindigt op 11 december 2022. De provincie Zuid-Holland is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord die vanaf eind 2022 in moet gaan. Op verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft Moventem een evaluatie uitgevoerd, over de periode 2013-2018, naar de mate waarin de op voorhand gestelde ambities en doelen tot nu toe zijn gerealiseerd. De uitkomsten en inzichten van de evaluatie worden betrokken bij de komende aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord.

Type besluit: GS-vergadering