Rol provincie in aanpak Grote Kruising Krimpen aan den IJssel

Datum besluit: 4 februari 2020


De gemeente Krimpenerwaard vraagt per brief aan het college van Gedeputeerde Staten om te verduidelijken welke rol en zeggenschap de provincie heeft bij de aanpak van de Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel. De gemeente Krimpenerwaard verneemt graag op welke manier de provincie de belangen voor een goede doorstroming vanuit de N210 waarborgt tijdens de reconstructie van de Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel en vraagt welke rol de provincie daarin van de gemeente Krimpenerwaard verwacht. De provincie geeft in haar reactie aan dat de gemeente Krimpen aan den IJssel trekker is van de reconstructie, omdat zij het leeuwendeel in beheer en eigendom heeft. Als wegbeheerder van één tak van de Grote Kruising zal de provincie vanzelfsprekend meewerken aan de door de gemeente Krimpen aan den IJssel voorgestelde aanpak. De provincie heeft zeggenschap over de maatregelen die op de N210 ten zuiden van de Grote Kruising uitgevoegd gaan worden, dit geldt ook voor eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen op dit wegvak. De provincie rekent op een constructieve houding van alle lokale en regionale partijen, waaronder ook de gemeente Krimpenerwaard, bij dit grootschalige reconstructieproces.

Type besluit: GS-vergadering