Teelt van Nedersoja in Zuid-Holland

Datum besluit: 4 februari 2020


In de PS vergadering van 13 november 2019 heeft de fractie van Partij van de Dieren aan Gedeputeerde Staten gevraagd wat de provincie kan doen om de teelt van soja in de provincie te stimuleren? Gedeputeerde Staten geven met deze brief aan hoe zij haar rol en bijdrage ziet met betrekking tot de teelt van soja in Zuid-Holland. Aangezien de teelt van soja in Nederland afhankelijk is van nog vrij fundamentele ontwikkelingen, is de rol voor de provincie om soja te promoten onder agrariërs op dit moment beperkt.

Type besluit: GS-vergadering