Vaststellen subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking 2020

Datum besluit: 4 februari 2020


De provinciale subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017 eindigt op 31 december 2019. Gedeputeerde Staten hebben deze subsidieregeling tot 31 december 2023 verlengd. Tevens zijn twee activiteiten toegevoegd aan de subsidieregeling waarvoor subsidie kan worden toegekend. Dit gaat om het doen van onderzoek naar behoefte uit de samenleving voor een participatievisie of het inhuren van capaciteit voor het ontwikkelen van een participatievisie. Subsidie kon al worden toegekend voor het uitvoeren van een regionaal bestuurskrachtonderzoek, een (evaluatie)onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking en een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van gemeenten. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld (via de eerste begrotingswijziging 2020) om voor 2020 een bedrag van € 150.000 vast te stellen als subsidieplafond voor deze subsidieregeling. Naar verwachting zal de subsidieregeling in werking treden op 1 april 2020.

Type besluit: GS-vergadering