Voorziening GS-pensioenen

Datum besluit: 4 februari 2020


De pensioenen van de gedeputeerden worden niet door het ABP belegd maar dit moet de provincie zelf betalen. Hiervoor wordt geld gereserveerd. De hoogte van dit potje hangt af van de hoeveelheid deelnemers, hun levensverwachting en van de hoogte van de marktrente. In het voorstel wordt de rente op 0% gezet, omdat het gereserveerde geld toch niet op een bankrekening staat of wordt belegd.

Type besluit: GS-vergadering