Aanvulling behandelvoorstel motie 745 - inventarisatie energieopleidingen (gewijzigde versie)

Datum besluit: 14 januari 2020


In de betreffende motie wordt de wens geuit een energiecampus in en voor Zuid-Holland op te richten, ten behoeve van onderwijs en onderzoek naar technieken voor opwekking van duurzame energie en de marktintroductie daarvan. Er is een verkenning uitgevoerd om de mogelijke vorm en wenselijkheid van een energiecampus verder te concretiseren. Naar aanleiding van deze verkenning is nog de wens geuit om ook kennis te nemen van een inventarisatie van bestaande energieopleidingen in Zuid-Holland. Deze inventarisatie is nu beschikbaar, de belangrijkste data en een analyse daarvan staan in de bijlage. In de inventarisatie wordt aandacht besteed aan zowel MBO als HBO/WO onderwijsniveaus. Binnen de MBO-opleidingen is breed gekeken naar de technische opleidingen die worden aangeboden, deze zijn onderscheiden naar autotechniek, installatietechniek, bouwtechniek en elektrotechniek. Voor HBO en WO geldt dat bachelors vaak breed ingestoken zijn en blijkt dat studenten aan het einde van hun opleiding breed inzetbaar zijn. Masterprogramma’s zijn gespecialiseerder en leerstoelen/lectoraten bieden inzicht in welke expertises er aanwezig zijn op Zuid-Hollandse universiteiten en hogescholen.

Type besluit: GS-vergadering