MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) en het Doeltreffendheidsrapport MIT 2015-2018

Datum besluit: 14 januari 2020


De regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is het instrument dat aansluit bij de ambitie uit het provinciale coalitieakkoord om de meest innovatieve regio van Nederland te zijn, waarbij we inzetten op de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren en waarbij wordt ingezet op diensten en producten die veel waarde toevoegen. Veel projecten dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselveiligheid, safety & security of het voorkomen van milieuschade. De doeltreffendheid van deze subsidieregeling is geëvalueerd. De hoofdaanbeveling is het continueren van de inzet van het beleidsinstrument subsidies via de MIT-regeling met tenminste het huidige budget. Aangegeven is dat de MIT-regeling laagdrempelig is en deze blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. Het hoofddoel van de MIT, het verhogen van het aantal haalbare technische/economische innovaties in MKB in Zuid-Holland, wordt bereikt. Daarnaast is aangetoond dat meer dan 50% van de aanvragers hun innovatieproject niet doorzet zonder ondersteuning vanuit de MIT-regeling. Dat de gemiddelde omzet van MKB-ers die subsidie hebben ontvangen voor hun innovatieproject stijgt met 38% en dat gemiddelde R&D uitgaven van de MKB-ers die subsidie hebben ontvangen voor hun innovatieproject stijgt met 55%.

Type besluit: GS-vergadering