Ontwikkelplan Erfgoedhuis Zuid-Holland

Datum besluit: 14 januari 2020


Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is een belangrijke maatschappelijke partner van de provincie Zuid-Holland. Het Erfgoedhuis ontvangt jaarlijks een boekjaarsubsidie van de provincie voor het ondersteunen van de provincie bij haar beleid op het gebied van cultureel erfgoed. Activiteiten zijn onder andere ondersteuning bij erfgoedlijnen in Zuid-Holland, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en advisering van gemeenten over hun wettelijke erfgoedtaken. De provincie vindt het belangrijk dat het Erfgoedhuis een toekomstbestendige organisatie is, dat personeel en middelen effectief en efficiënt worden ingezet en dat de activiteiten die het Erfgoedhuis uitvoert aansluiten bij de vraag van de partners en ontwikkelingen in het erfgoedveld. De provincie heeft Kwink groep daarom gevraagd om een externe doorlichting uit te voeren van het Erfgoedhuis. De bevindingen van de doorlichting zijn gedeeld met de Staten en op basis van de bevindingen heeft het Erfgoedhuis in overleg met de provincie een ontwikkelplan opgesteld. Dit ontwikkelplan wordt nu met de Staten gedeeld.

Type besluit: GS-vergadering