Beantwoording Statenvragen 3577 D66 - Toezicht en handhaving stikstof en ammoniak

Datum besluit: 21 januari 2020Statenlid Wilkeshuis van de fractie D66 heeft vragen gesteld over toezicht en handhaving op stikstof en ammoniak naar aanleiding van het artikel “Onderzoek: de stikstofcrisis. De cijfers zijn wat diffuus” van 11 december 2019 in de Groene Amsterdammer. Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering