Beantwoording Statenvragen 3582 PvdD - Stikstof

Datum besluit: 21 januari 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen 3582 van de PvdD met betrekking tot 'Stikstof' vastgesteld. In de beantwoording wordt ingegaan op gedane meldingen, vergunningaanvragen en projecten.

Type besluit: GS-vergadering