Provincie Zuid-Holland partner stichting Deltaplan Biodiversiteit

Datum besluit: 21 januari 2020


Sinds 2018 werkt een brede maatschappelijke coalitie samen binnen het Deltaplan Biodiversiteit. De biodiversiteit in Nederland is de afgelopen decennia sterk gedaald en herstelt zich niet vanzelf. Herstel vraagt om een samenwerking van alle betrokken organisaties. Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden. Het initiatief Deltaplan Biodiversiteitsherstel zet zich hiervoor in, met als doel Nederland een voorbeeld te laten zijn van een dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en economische ontwikkeling samengaan. Inmiddels is de opschaling gestart en zoekt de coalitie andere partners die willen aansluiten. De provincie Zuid-Holland wil zich als partner graag verbinden aan dit initiatief omdat het bijdraagt aan de ambitie om het versterken van onze natuur en ons water hand in hand te laten gaan met economische groei. Ook helpt de samenwerking bij het oplossen van grote vraagstukken, zoals stikstof en klimaat.

Type besluit: GS-vergadering