Stopzetten uitwerking en realisatie van passeerspoor tussen Gouda en Waddinxveen

Datum besluit: 21 januari 2020


In de oorspronkelijke scope van het project Spoorcorridor Alphen aan den Rijn – Gouda was voorzien dat er een passeerspoor zou worden gerealiseerd op het (enkelsporig) spoortraject tussen Gouda en Waddinxveen. Sinds de frequentieverhoging per september 2017 wordt voor het passeren op dat trajectdeel gebruik gemaakt van het hoofdspoor Gouda – Den Haag. Gebleken is dat dit heel goed werkt en de punctualiteit van de treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda zeer hoog is. Daarom hebben Gedeputeerde Staten op 21 januari 2020 besloten dit passeerspoor niet aan te leggen en hebben zij dat per brief aan ProRail bevestigd.

Type besluit: GS-vergadering