Parochie HH Petrus en Paulus te Leiden - verlenen incidentele begrotingssubsidie restauratie en herbestemming babyhuis 20 januari 2020

Datum besluit: 28 januari 2020


De provincie Zuid-Holland heeft een incidentele subsidie voor restauratie en herbestemming beschikbaar gesteld aan het rijksmonument pastorie van de HH Petrus en Paulusparochie in Leiden. Dit rijksmonument wordt herbestemd tot een tehuis voor jonge moeders die zwanger zijn en tijdelijk opvang nodig hebben met hun baby, een zogenaamd babyhuis. Na afstemming met de gemeente en zorginstellingen is behoefte aan een dergelijk tehuis in Leiden gebleken en zijn er al aanmeldingen van jonge moeders ontvangen. Omdat de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 niet bedoeld is voor woonhuizen en de pastorie oorspronkelijk gebouwd is als een woonhuis, kan vanuit deze Regeling geen subsidie worden verstrekt. In verband met de urgentie, in combinatie met de slechte staat van het pand en de gevonden nuttige maatschappelijke bestemming voor de pastorie, hebben Provinciale Staten daarom besloten een incidentele subsidie te verstrekken.

Type besluit: GS-vergadering