POP-3 wijziging Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden

Datum besluit: 28 januari 2020


Burgemeester van Gorinchem, Reini Melissant, is na besluit van Gedeputeerde Staten op 28 januari 2020 lid van de Lokale Actiegroep LEADER Polders met Waarden. Vertegenwoordiging vanuit gemeente Gorinchem biedt mogelijkheden om LEADER in de betreffende gemeente op de kaart te zetten en daarmee de kans te vergroten dat initiatieven met LEADER steun verder kunnen worden gebracht. LEADER subsidie kan tot en met 30 november 2020 worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. LEADER is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland.

Type besluit: GS-vergadering