Beslissing op bezwaar Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol

Datum besluit: 7 januari 2020


Op 27 juni 2019 is aan bezwaarde een last onder dwangsom opgelegd vanwege het overtreden van artikel 3.1, tweede lid en 3.5, vierde lid van de Wet natuurbescherming. De overtreding omhelst het opzettelijk wegnemen van nesten van huismussen en gierzwaluwen en het opzettelijk vernielen van rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend. Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie verklaren Gedeputeerde Staten de bezwaren ongegrond en passen zij bij de beslissing op bezwaar de onderdelen A en B uit het besluit van 27 juni 2019 aan.

Type besluit: GS-vergadering