Concern Interne Controleplan 2020

Datum besluit: 7 januari 2020


Binnen de provincie Zuid-Holland vinden jaarlijks veel financiële mutaties plaats, zoals boekingen, reserveringen en betalingen. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten verzocht jaarlijks na te gaan of deze mutaties op een getrouwe en rechtmatige manier zijn gedaan. In het Concern Interne Controleplan geven Gedeputeerde Staten aan hoe zij dit verzoek van Provinciale Staten uitvoeren. In dit plan staat hoe de interne controle binnen de provincie is geregeld. Het plan bevat een overzicht van de reguliere interne controles die jaarlijks worden uitgevoerd. Reguliere interne controles hebben betrekking op de volgende processen: salarissen, inkopen en investeringen (verwerven en aannemen), Verstrekken subsidies en Betalingsverkeer. Daarnaast geeft dit plan een terugblik op de aanvullende interne controles van het huidige jaar (2019) en een vooruitblik naar het komende jaar (2020). De accountant maakt bij de controle van de provinciale jaarrekening gebruik van de interne controles. Daarom is dit plan aan hem voorgelegd. Hij heeft ermee ingestemd.

Type besluit: GS-vergadering