Reactie op feitenrelaas baggerstort van E.A.A. en geleerde lessen in dossier MLP

Datum besluit: 7 januari 2020


De Meeslouwerplas maakt deel uit van het recreatiegebied Vlietland en is eigendom van de provincie Zuid-Holland. Om de Meeslouwerplas ondieper te maken, zijn grond en bagger toegepast. In een verklaring van een externe wordt onder meer beweert dat er bagger met te hoge asbestconcentratie, afkomstig uit de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder zou zijn ‘gestort’ in de Meeslouwerplas in de jaren 2012 - 2013. Hiernaar heeft de Eenheid Audit en Advies van de provincie onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt geen bewijs voor het storten van grond of bagger in de Meeslouwerplas met een te hoge concentratie aan asbest. Toch stellen Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten voor, een nader extern onderzoek uit te voeren. Ook wordt gesteld dat er meer zal worden bemonsterd in de plas. Tenslotte geven Gedeputeerde Staten aan welke lessen ze geleerd hebben in het traject van de verondieping van de Meeslouwerplas, vooral in relatie tot en samenwerking met de het gebied betrokken partijen.

Type besluit: GS-vergadering