Aanvraag ontheffing ex artikel 6.29 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland ten behoeve van de vestiging van een dierenspeciaalzaak aan de Zijlbaan 30 te Leiderdorp

Datum besluit: 14 juli 2020


Het college van GS heeft een aanvraag voor een ontheffing van de gemeente Leiderdorp ten behoeve van de vestiging van een dierenspeciaalzaak aan de Zijlbaan 30 te Leiderdorp geweigerd. De aanvraag is geweigerd, omdat de vestiging op de voorgestelde locatie buiten de reguliere winkelcentra niet bijdraagt aan de provinciale beleidsdoelen die aan het detailhandelsbeleid ten grondslag liggen, namelijk (1) het versterken van de ruimtelijke detailhandelsstructuur en het bieden van een zo compleet mogelijk aanbod aan voorzieningen op voor een ieder goed bereikbare en goed ontsloten locaties en (2) het bevorderen en versterken van de vitaliteit, kracht en aantrekkelijkheid van de winkelcentra.

Type besluit: GS-vergadering