Beantwoording Statenvragen 3639 D66 inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland

Datum besluit: 14 juli 2020


D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de inventarisatie culturele infrastructuur in Zuid-Holland en de corona-crisis. GS gaan in de beantwoording in op de inventarisatie en verdere acties die ondernomen zijn of gaan worden om samen met gemeenten de culturele sector in Zuid-Holland te ondersteunen.

Type besluit: GS-vergadering