Benoeming loco secretaris

Datum besluit: 14 juli 2020


De directeur van Dienst Beheer Infrastructuur (DBI), mevrouw Petrouchka den Dunnen, wordt voor de periode 2 augustus tot 16 augustus 2020 benoemd tot locosecretaris.

Type besluit: GS-vergadering