Brief reactie aan Erfgoedvereniging Bond Heemschut - Beter Bereikbaar Gouwe

Datum besluit: 14 juli 2020


Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de brief aan Erfgoedvereniging Heemschut, waarin zij reageren op de zorgen van de erfgoedvereniging over de toekomst van de hefbruggen over de Gouwe in Boskoop en Waddinxveen. In de brief geven Gedeputeerde Staten aan dat binnen het programma Beter Bereikbaar Gouwe diverse ideeën worden onderzocht om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied tussen de N11, A12, Bodegraven en Hazerswoude-Dorp te verbeteren. Daarbij wordt ook gekeken naar de hefbruggen. Alle ideeën worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, waaronder haalbaarheid en draagvlak. Bovendien worden diverse belangen, zoals cultuurhistorie, meegewogen. Tot slot geven Gedeputeerde Staten in de brief aan dat de provincie ambtelijk contact opneemt met Erfgoedvereniging Heemschut om de ideeën met hen te bespreken.

Type besluit: GS-vergadering