Definitief ontwerp en ruimtelijke procedure N211 Wippolderlaan

Datum besluit: 14 juli 2020


Met de gemeenten Westland en Midden-Delfland is er een gezamenlijke voorkeur voor een Wabo-procedure als ruimtelijke procedure voor het project N211 Wippolderlaan. Op 22 en 23 juni jl. zijn online informatiebijeenkomsten georganiseerd waarmee de participatie omtrent de ontwerpfase van de N211 Wippolderlaan is afgerond. Voor het vervolg van het project is het van belang dat het college het gepresenteerde definitief ontwerp en het landschapsplan voor het project N211 Wippolderlaan vaststelt en instemt met de Wabo-procedure in combinatie met titel IIa-onteigening onder huidig recht. Na vaststelling van het definitief ontwerp en de instemming met de ruimtelijke procedure zullen de colleges van Westland en Midden-Delfland een brief krijgen waarin het definitief ontwerp en landschapsplan wordt aangeboden en gevraagd de afspraken met betrekking tot de ruimtelijke procedure te bevestigen.

Type besluit: GS-vergadering