Evaluatie lokale warmte-initiatieven in Zuid-Holland

Datum besluit: 14 juli 2020


De afgelopen maanden is een evaluatie van een aantal warmte-initiatieven in Zuid-Holland uitgevoerd. De provincie wil de lessen van lokale warmte-initiatieven verzamelen en zo breed mogelijk delen. De gemeenten nemen de komende tijd veel belangrijke besluiten rondom de warmtetransitie die het speelveld bepalen voor de komende decennia. De ervaringen van de voorlopers die de provincie heeft gesproken, zijn waardevolle input voor het beleid van de provincie en hopelijk ook voor gemeenten en initiatiefnemers.

Type besluit: GS-vergadering