Geluidproblematiek Rotterdams havengebied

Datum besluit: 14 juli 2020


Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over geluidproblematiek in het Rotterdamse havengebied. De afgelopen twee jaar heeft de provincie in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf Rotterdam het geluidinstrumentarium voor geluidverkaveling en vergunningverlening geactualiseerd en toekomstbestendig gemaakt. De invoering van de Omgevingswet leidt er toe dat een aantal geluidknelpunten ontstaan. Ontwikkelingen rond woningbouw, industrie en gezondheid staan op gespannen voet. Om deze knelpunten op te lossen zijn verschillende ministeries gevraagd medewerking te verlenen, onder andere in juridische en financiële zin.

Type besluit: GS-vergadering