Huisvesting vergunninghouders reactie op brief Drechtsteden

Datum besluit: 14 juli 2020


In een reactie gaan GS in op de opmerkingen van de Drechtsteden met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders. GS onderschrijven de noodzaak van een goede samenwerking in de Drechtsteden en de goede contacten met de regievoerder van het COA en de provincie. Daarbij wijzen zij de Drechtsteden er wel op dat vergunninghouders tijdig gehuisvest moeten worden.Verder komen GS bij het uitoefenen van haar toezichthoudende taak tegemoet aan de wens van de Drechtsteden om het een gemeente niet aan te rekenen als die niet in staat is tijdig te voorzien in een woning voor een grote gezin of in een aangepaste woning om medische redenen. Dit hebben GS meegenomen bij de aanpassing van ons aanvullend beleidskader (GS vergadering van 16 juni 2020). GS willen niet bij het Rijk bepleiten voor een aanpassing van de termijn van gemiddeld 10 weken waarbinnen een gemeente de vergunninghouder een woning moet aanbieden. Tot slot merken GS op dat zij in het kader van de besluitvorming over de stand van zaken per 1 juli 2020 bezien op welke wijze wij rekening houden van de gevolgen van deze crisis.

Type besluit: GS-vergadering