Incidentele subsidie aan TNO voor continuering van het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) voor de periode 2021 t/m 2023

Datum besluit: 14 juli 2020


Het RCSG is een innovatiecentrum/ fieldlab voor de ontwikkeling van duurzame ondergrondtoepassingen, waaronder aardwarmte (ofwel geothermie) en energieopslag. In het geavanceerde lab zijn alle faciliteiten aanwezig om nieuwe boortechnieken en innovatieve materialen in de praktijk te testen. Het innovatiecentrum is op 5 maart 2020 officieel geopend en bevindt zich in het voormalige boorput onderzoeks- en testcentrum van Shell. Om te komen tot een structurele programmatische aanpak is voor de komende 3 jaar een aanvullende publieke financiering nodig van € 1,575.000,-. Het voorstel aan Provinciale Staten om € 99.000,- aan middelen beschikbaar te stellen voor een incidentele subsidie aan TNO dat nodig is om het RCSG voor de periode 2021-2023 te kunnen voortzetten

Type besluit: GS-vergadering