Inzet middelen verduurzaming gebouwde omgeving

Datum besluit: 14 juli 2020


Provinciale Staten worden met een brief geïnformeerd over de inhoudelijke reactie van Gedeputeerde Staten over de inzet middelen verduurzaming gebouwde omgeving.

Type besluit: GS-vergadering