Medetekenen brief gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht over urgentiescore Woningbouwimpuls

Datum besluit: 14 juli 2020


GS hebben de brief van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht medeondertekend waarin zij aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aandacht vragen voor de toekenning van punten binnen de regeling Woningbouwimpuls.

Type besluit: GS-vergadering