Ondertekenen intentieverklaring Stad Aardgasvrij

Datum besluit: 14 juli 2020


GS hebben besloten om met de partners van het H2GO project Stad Aardgasvrij – Hydrogen City een intentieverklaring te ondertekenen. In deze intentieverklaring staat dat partijen willen onderzoeken of en hoe waterstof vanaf 2025 ingezet kan worden, voor de verwarming van de gebouwde omgeving omgeving van Stad aan ’t Haringvliet, op een manier die aansluit bij de brede groep belanghebbenden. Partijen hebben de intentie zich in te zetten voor een betrouwbare levering van groene waterstof aan de gebouwde omgeving in Stad aan ’t Haringvliet tegen de laagste maatschappelijke kosten. Het project is een onderdeel van het H2GO Programma, dat een samenstel van aan elkaar gerelateerde projecten is, die tot doel hebben de groene waterstofeconomie in Goeree-Overflakkee en Zuid-Holland vorm te geven en die elkaar positief beïnvloeden, en/of zullen leiden tot synergieën in kwaliteit, omvang en kosteneffectiviteit. Partijen willen op deze wijze formeel vorm geven aan de samenwerking die sinds eind 2017 in gang gezet is en steeds meer vorm begint te krijgen.

Type besluit: GS-vergadering