Beantwoording brief Captein

Datum besluit: 7 juli 2020


Antwoordbrief op de brief van dhr. Captein aan Provinciale Staten, waarin de overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit worden toegelicht.

Type besluit: GS-vergadering