Beantwoording Statenvraag 3637 VVD Mogelijk maken CPO-initiatieven

Datum besluit: 7 juli 2020


Statenlid K. Bouchtaoui (VVD) heeft Statenvragen (nr. 3637) gesteld over het mogelijk maken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO-initiatieven). Het college van Gedeputeerde Staten geeft aan dat, zolang dit binnen de wettelijke kaders plaatsvindt, GS dit een mooie toevoeging vinden aan het woningaanbod voor/door mensen die een specifieke behoefte hebben. Over het algemeen echter betreffen dit lokale initiatieven, waar wij als provincie geen directe contacten mee onderhouden.

Type besluit: GS-vergadering