Brief aan Staatsecretaris van Asiel en Migratie inzake opvang kinderen uit Griekenland naar aanleiding van statenvragen

Datum besluit: 7 juli 2020


Naar aanleiding van Statenvragen over het opvangen van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen in Nederland, stuurt het college een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid waarin het college uitspreekt dat zij graag naast de gemeenten staat die voor zichzelf een rol zien bij het opvangen van deze kinderen.

Type besluit: GS-vergadering