Brief aan Stichting Den Haag Fossielvrij

Datum besluit: 7 juli 2020


Besloten is de zienswijze van de stichting Den Haag Fossielvrij op de Notitie reikwijdte en Detailniveau voor de Combi-MER Warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag niet-ontvankelijk te verklaren, maar deze wel inhoudelijk te gaan bekijken en zo spoedig mogelijk na het zomerreces hierop een reactie te geven. De stichting wordt door middel van een brief geïnformeerd over dit besluit.

Type besluit: GS-vergadering