Evaluatie aanjaagfunctie herbestemming rijksmonumenten en besluit vervolg

Datum besluit: 7 juli 2020


Onlangs is de innovatieve manier waarop de provincie sinds medio 2018 het herbestemmen van rijksmonumenten bevordert positief geëvalueerd. De huidige drie aanjagers hebben de afgelopen jaren op succesvolle wijze advies en praktische hulp verleend aan vele eigenaren van religieus, agrarisch en industrieel rijksmonumentaal erfgoed. De provincie hecht veel waarde aan het behoud van rijksmonumenten in Zuid-Holland. Rijksmonumenten staan leeg en de onderhoudskosten zijn hoog voor de eigenaar. Leegstand betekent dan ook meestal verval. Door herbestemming te bevorderen en de eigenaren daarin te ondersteunen, blijven de rijksmonumenten veelal behouden en krijgen zij vaak een mooie nieuwe functie, met mogelijkheden voor economische spin-off. Het evaluatierapport over de aanjaagfunctie is beschikbaar op de website.

Type besluit: GS-vergadering