Wijzigingen Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) 2017 in het jaar 2020

Datum besluit: 7 juli 2020


De Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM 2017) is op een aantal punten gewijzigd. De voornaamste wijziging is toevoeging van een nieuwe paragraaf "Korte Termijn Aanpak (KTA) in het kader van het Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe)". De belangrijkste reden voor deze nieuwe paragraaf is het verminderen van de administratieve lasten. Daarnaast zijn er nog vier technisch-inhoudelijke wijzigingen in de SRM, namelijk over het begrip “Haltescan”, overstappunt van fiets naar een veerpont, duiding en omvang van zgn. uitvoeringsgerede projecten en het Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer.

Type besluit: GS-vergadering