Beantwoording van de Statenvragen 3613 PvdD - vervolg vragen ontheffing doden vossen

Datum besluit: 16 juni 2020


Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over de ontheffingverlening voor het bestrijden van vossen ter bescherming van de weidevogels. In de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij de verleende ontheffingen. Voor het bestrijden van de vos geldt een landelijke vrijstelling ter voorkoming van schade aan onder meer weidevogels. Gedeputeerde Staten hebben toestemming verleend om de vos tussen zonsondergang en zonsopkomst met geweer en kunstlicht te bestrijden rondom kwetsbare weidevogelgebieden.

Type besluit: GS-vergadering