Beslissing op bezwaar POP3 jonge landbouwers

Datum besluit: 16 juni 2020


Het bezwaar tegen de afwijzing van een gevraagde POP-3 subsidie voor jonge landbouwers is niet-ontvankelijk verklaard. Naar aanleiding van het bezwaar is de gevraagde subsidie alsnog verleend en zijn de gevraagde proceskosten vergoed. Bezwaarde heeft daarmee geen procesbelang meer bij de verdere behandeling van zijn bezwaar.

Type besluit: GS-vergadering