Inventarisatie 16 juni maatregelen PZH coronavirus

Datum besluit: 16 juni 2020


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten één keer per 2 weken naar aanleiding van de ontwikkelingen van het coronavirus. De ene keer informeren Gedeputeerde Staten door middel van een overzicht van ontwikkelingen op alle beleidsthema’s en de andere keer door middel van een geactualiseerd overzicht van maatregelen die de PZH neemt om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het bijgevoegde overzicht gaat over de maatregelen van de provincie Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering