Netwerkstoring brugbediening 27 mei 2020

Datum besluit: 16 juni 2020


Gedeputeerde Staten hebben de brief aan Provinciale Staten vastgesteld, waarmee zij de Staten informeren over een netwerkstoring op 27 mei 2020. Een groot aantal bruggen kon tijdelijk niet op afstand worden bediend, doordat meerdere bediencentrales door de storing niet beschikbaar waren. De storing ontstond tijdens de koppeling van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug in Delft aan het netwerk dat de beweegbare bruggen verbindt met de bediencentrales. De koppeling van een nieuwe brug aan het netwerk gebeurt doorgaans buiten bedientijden, waar in dit geval van is afgeweken. De hinder voor het (vaar)wegverkeer is beperkt gebleven en de veiligheid is niet in het geding geweest. De storing is aangegrepen om maatregelen te treffen die herhaling voorkomen en risico’s op storingen in het algemeen verder beperken. De Sint Sebastiaansbrug is op zaterdag 30 mei 2020 alsnog, buiten bedientijden, succesvol aangesloten op het netwerk.

Type besluit: GS-vergadering