Balans opmaken (voorlopers van) concept Regionale Energiestrategieën in Zuid-Holland

Datum besluit: 2 juni 2020


De afgelopen jaren heeft de provincie intensief samengewerkt met de regionale partners aan de strategie voor de energietransitie van Zuid-Holland. In Zuid-Holland gaat dat om zeven regio’s die allemaal een Regionale EnergieStrategie (RES) opstellen. Inmiddels hebben zes regio's (voorlopers van) concept RES’en afgerond. Gedeputeerde Staten hebben op basis van de (voorlopers van) concept RES’en de tussenstand in beeld gebracht. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om aan te geven welke wensen en bedenkingen zij GS willen meegeven als het gaat om de inzet van de provincie richting de RES 1.0 in alle regio’s.

Type besluit: GS-vergadering