Beantwoording Statenvragen 3617 FvD - Bruggen in Zuid-Holland

Datum besluit: 2 juni 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van Schriftelijke Statenvragen 3617 van FvD, over de bruggen in Zuid-Holland vastgesteld. Provinciale Staten hebben GS gevraagd om overzichten ter beschikking te stellen van de storingen, de inspecties en het onderhoud van de bruggen over de jaren 2015 tot en met april 2020. GS geven aan dat dit om een zeer grote hoeveelheid informatie en daarmee ambtelijke inzet zou gaan. Ook is gedegen civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische kennis van beweegbare kunstwerken nodig om de gevraagde gegevens juist te interpreteren. GS stellen voor de kwestie nader met elkaar te bespreken en geven aan een technische sessie een geschikte manier te vinden om de gevraagde informatie op een inzichtelijke manier aan Statenleden te presenteren.

Type besluit: GS-vergadering