Beantwoording Statenvragen 3619 van 50PLUS m.b.t. Projectlocatie Valkenburg

Datum besluit: 2 juni 2020Gedeputeerde Staten hebben op 2 juni 2020 de Statenvragen van 50PLUS over de Projectlocatie Valkenburg vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering