Internationale strategie Zuid-Holland 2020-2023

Datum besluit: 2 juni 2020


In de internationale strategie van Zuid-Holland wordt beschreven waarom Zuid-Holland internationaal actief is, op welke manier deze internationale activiteiten plaatsvinden en waar de provincie zich internationaal inhoudelijk op richt.

Type besluit: GS-vergadering