Beantwoording Statenvragen 3629 Statenfractie Groep GO - Bestuurlijke missie China

Datum besluit: 23 juni 2020


Door de statenfractie van Groep GO zijn vragen gesteld over de bestuurlijke missie naar China. Dit jaar zullen er geen missies van en naar China plaatsvinden tengevolge van de corona-crisis. De vragen met betrekking tot mensenrechten, Hong Kong, democratie zijn beantwoord in lijn met het kabinetsbeleid en met de uitgangspunten zoals die zijn besproken met Provinciale Staten in november 2019.

Type besluit: GS-vergadering