Reactie GS op brief college Alphen aan den Rijn met betrekking tot EAA-onderzoek hefbrug Boskoop

Datum besluit: 23 juni 2020


Gedeputeerde Staten hebben de brief aan gemeente Alphen aan den Rijn vastgesteld waarmee zij reageren op de brief van het college van B&W van de gemeente met betrekking tot het EAA (Eenheid Audit en Advies) onderzoek over de hefbrug Boskoop. Zij geven daarin aan welke maatregelen zijn getroffen en dat het besproken is in de Statencommissie Bereikbaarheid & Energie van 10 juni 2020. Verder wordt aan de gemeente aangegeven dat zij, net als andere belanghebbenden, zal worden geïnformeerd over het vervolg en waar nodig betrokken bij de versterkingsaanpak van het beheer en onderhoud van de beweegbare kunstwerken.

Type besluit: GS-vergadering