Voortgangsrapportage Strategische Agenda Kust

Datum besluit: 23 juni 2020


Met dit besluit brengen Gedeputeerde Staten de Staten op de hoogte van de voortgang van de verschillende activiteiten zoals benoemd in de Strategische Agenda Kust. Het gaat hierbij onder andere over het beleid en de inbreng van de provincie bij uitwerking van de nieuwe Nationale Parken NL Delta en Hollandse Duinen, de aanlandingspunten van de windenergieparken en de waterveiligheidsopgaven bij de badplaatsen en de Zuid-Hollandse Eilanden.

Type besluit: GS-vergadering