Beantwoording schriftelijke vragen van Forum voor Democratie over onderzoekspilot Citta Romana

Datum besluit: 30 juni 2020


Hoe te komen tot een toekomstbestendig recreatiepark? Dat is het onderwerp van de onderzoekspilot Città Romana, waarbij markt en overheden samenwerken. De intentieverklaring voor het onderzoek naar dit park in Hellevoetsluis leidde tot enkele vragen van de Statenfractie van Forum voor Democratie aan Gedeputeerde Staten. Met name over de insteek van de pilot en de betekenis van de uitkomsten voor andere recreatieparken. Doel is een gezamenlijke verkenning naar de toekomstmogelijkheden en wat de voorwaarden en omstandigheden zijn waaronder het park bestendig kan functioneren. De uitkomsten van het onderzoek zullen naar verwachting vooral specifiek zijn voor de situatie van dit park. Al zal de bredere kennis die wordt opgedaan wel worden meegenomen bij vraagstukken rondom andere recreatieparken.

Type besluit: GS-vergadering