Beantwoording Statenvragen 3633 50PLUS - Scootmobiel in de regiotaxi

Datum besluit: 30 juni 2020


Gedeputeerde Staten hebben op 30 juni 2020 de beantwoording van de Schriftelijke vragen 3633 van 50PLUS met betrekking tot het vervoer van scootmobielen in de regiotaxi vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven een toelichting op de status en reikwijdte van het Protocol Veilig Zorgvervoer dat door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke vereniging voor ondernemers actief in zorg- en taxivervoer, samen met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen is opgesteld. Met dit protocol wordt beoogd om, in het kader van de versoepeling van de corona-maatregelen, het zorgvervoer op een veilige en verantwoorde wijze weer uit te voeren. Het protocol gaat over veiligheids- en hygiëne-aspecten rondom het vervoer.

Type besluit: GS-vergadering