Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest

Datum besluit: 30 juni 2020


De provincie Zuid-Holland wil een transitie naar een energie efficiënte samenleving, waarbij op termijn grotendeels duurzaam en CO2- neutraal kan worden voorzien in de energiebehoefte. Elektrisch vervoer is één van de manieren om de CO2-uitstoot te verminderen. Voldoende laadinfrastructuur is hiervoor een randvoorwaarde. Om te zorgen dat laadinfrastructuur geen belemmering vormt in de uitrol van elektrisch vervoer is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld. Dit is ook een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitrol van laadinfrastructuur. De provincies Zeeland en Zuid-Holland vormen de Samenwerkingsregio Zuidwest om de ondersteuning voor gemeenten vorm te geven. De afspraken over de taken en bijdrage van de Samenwerkingsregio Zuidwest zijn opgenomen in een overeenkomst tussen de provincies Zuid-Holland en Zeeland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Netbeheer Nederland (namens de netbeheerders in Zuid-Holland en Zeeland).

Type besluit: GS-vergadering