Woningbehoefte Hoeksche Waard

Datum besluit: 30 juni 2020


Gedeputeerde Staten hebben de nieuwe doorrekening van de gewenste woningvoorraadtoename voor de woonregio Hoeksche Waard vastgesteld. Ook hebben Gedeputeerde Staten de brief vastgesteld waarmee de gemeente Hoeksche Waard wordt geïnformeerd over de hogere gewenste woningvoorraadtoename. De gewenste woningvoorraadtoename voor woonregio’s wordt op basis van Woningbehoefteraming en de Trendraming (TR) door de provincie berekend. Vergunninghouders zijn in het model voor de TR 2019 opgenomen. De registratie van vergunninghouders is verbeterd, waardoor deze  verbeterde registratie van vergunninghouders in ons model kon worden doorgerekend. Dit heeft geleid tot een verhoging van de TR 2019 met 686 extra woningen voor de periode 2020 t/m 2029 in de woonregio Hoeksche Waard. Dat betekent dat de gewenste woningvoorraadtoename binnen deze periode stijgt van 2.130 woningen naar 2.816 woningen. De hogere gewenste woningvoorraadtoename creëert meer programmeerruimte in het woningbouwprogramma van de Hoeksche Waard. De provincie zal met de gemeente in gesprek gaan over hoe deze ruimte wordt ingevuld.

Type besluit: GS-vergadering